Lasteaia tasu

Lasteaia tasu

Sillamäe linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 2024. aastal 45,10 eurot kuus.
Nendes Sillamäe linna peredes, kus käib lasteaias korraga rohkem kui kaks last, kehtib alates kolmandast lapsest kohatasu vabastus.
Vanem, kelle laps on 1.septembriks kooliks ettevalmistava rühma nimekirjas (ühel õppeaastal, v.a nõustamiskomisjoni otsusel koolikohustuse täitmise edasilükkamisel) tasub osalustasu 50% .

Tuginedes Sillamäe Linnavalitsuse määrusele kinnitatud 25.01.2024 .a nr 2 «Koolieelsete lasteasutuste kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine» Sillamäe lasteaia Rukkilill kulude arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 2024. aastaks on 560 eurot kuus  (6720 eurot aastas).