Kasulikud viited

Eestikeelsele haridusele üleminek https://www.hm.ee/uleminek

Kuidas olla tark lapsevanem tarkvanem.ee/suhe-lapsega/

Rajaleidja nõuanded lapsevanemale rajaleidja.ee/nouanded-lapsevanemale/

Toetavaid materjale lapse arenguetappidest ja keerulistes olukordades käitumisest Varajase
Kaasamise Keskuselt vkkeskus.ee/blogi/plakatid-oige/

Vaikuseminutid, keskendumisharjutused vaikuseminutid.ee/pere-ja-kodu/

Õige lusika- ja pliiatsihoid loovustuba.blogspot.com/2016/07/millal-on-oige-aeg-lapsele-lusika/

Vasakukäelisus tlu.ee/opmat/tp/eelharjutused /vasakukelisus

Lapse kõne areng elu.ee/lapse-kone-areng/

Lapse häälima õpetamine tugiteenused.tartu.ee/wp-content/uploads/2019/09/.pdf

Lapse lugema õpetamine lugemisyhing.ee/mangud-ja-materjalid/