Lühitutvustus

Lühitutvustus ja eripära

Lasteaed Rukkilill asub kahes linnaosas, J.Gagarini 7a ja V.Majakovski 8. Lasteaedadel on looduslik keskkond avara õuealaga. Lasteaedade lähedal on terviserada, heakorrastatud park, meri ja Sõtke jõgi. Park ja terviserada võimaldab lastel loodusega lähedalt tutvuda, lisaks paljudele erinevatele puuliikidele ja putukatele on mõnikord näha ka siili, oravat või jänest. Tänu terviserajale ja pargile saab mitmekülgselt tegeleda laste füüsilise arendamisega. Lasteaias tehakse kevadel rühmades oma õppeaed, minikasvuhoonetesse istutatakse erinevaid taimi.

Lasteaed käib kaasas ühiskonna muutuste ja arenguga, mis avaldub innovaatilises mõtteviisis, soovis pidevalt areneda ja lastele parimat arengukeskkonda pakkuda. Rukkilille lasteaias  töötavad professionaalsed ja avatud õpetajad, kes kasutavad innovaatilisi õppemeetodeid (projekt-, digi- ja õuesõpe). Toetatakse lapse igakülgset arengut, et ta saaks hakkama tänapäeva muutuvas maailmas.  Suuremat tuge vajavatele lastele on välja töötatud toimiv tugivõrgustiku süsteem . Lasteaias on kaasaegne õpikeskkond ja õppevahendid. Järjepidevalt taotletakse läbi erinevate projektide rahastust lisavahenditele ja -võimalustele. Rukkilille lasteaed on tervistedendav lasteaed. Laste igakülgset arengut toetavad huviringid. Olenevalt lapse vanusest on võimalik valida 5-7 huviringi vahel.
LASTEAED RUKKILILL ON KAASAEGNE, LASTELE SOBIVA KESKKONNAGA HARIDUSASUTUS, KUS LAPSEST KASVAB ENNASTJUHTIV ÕPPIJA JA TAL ON VÕIMALUS TEHA VALIKUID.

 

Rukkilille lasteaia põhiväärtusteks on 
TURVALISUS, HOOLIVUS, KOOSTÖÖ