Dokumendid

Põhimäärus
Sillamäe lasteaia Rukkilill õppealajuhataja, õpetaja, tugispetsialisti ja teiste õppe-kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
Filmimise ja pildistamise kord
Õpetaja kutse-eetika
Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes
Sillamäe linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Sillamäe lasteaia Rukkilill isikuandmete töötlemise kord
Sillamäe lasteaia Rukkilill arengukava 2024-2026
Sisehindamise aruanne